HAKKIMIZDA

     İstanbul' da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul' da tamamladı. 2010 yılında Devlet Okullları ve bazı özel kurumlarında başladığı sanat eğitmenliğine halen devam etmektedir. 2017 yılından beri okul öncesi gruplarıyla yaratıcı drama eğitmenliği de yapmaktadır. Aynı zamanda atölyesindeki kişisel çalışmalarını ve workshoplarını sürdürmektedir.

Eğitim:

 • Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-iş Öğretmenliği Resim Ana Sanat Dalı Türk Resim Sanatında Gerçekçi Anlayış 1960-1980 Dönemleri Arasındaki Sanatçıların Çalışmalarının Ana Tema, Form Ve Anlam Bakımından İncelenmesi konulu Yüksek Lisans Bitirme Tezi / 2012

 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-iş Öğretmenliği Resim Anasanat Dalı  Lisans /2008  

 • Dumlupınar Üniversitesi Kütahya M.Y.O Pazarlama bölümü / 2003                               

 • Üsküdar Kız Lisesi / Sosyal Bilimler ve Edebiyat / 1999

Diğer Eğitimler: 

 • İstanbul Sanatla Yaşam ‘’ Sanat Terapisinin Temelleri Yaz Okulu ‘’ – 2019  (30 saat)

 •  Yaratıcı Drama Eğitmenliği ve Liderliği / Çağdaş Drama Derneği ve İstanbul Drama Sanat Akademisi 2014- 2017​ (320 saat)  

 • Ayla Algan oyunculuk atölyesi / İstanbul Drama Sanat Akademisi , 2016​  (96 saat)

 • Sinematek Film Yapımı Ve Yönetmenlik Eğitimi / Sinematek , 2016​  (36 saat)

 • Kemal Başar tiyatro eğitimi / Tiyatro Keyfi, 2015 ​ (220 saat)

 • Temel Oyunculuk ve diksiyon / Başkent İletişim Bilimleri Akademisi , 2014​ (96 saat)

 • Çağdaş Drama Derneği Antalya 28. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi- Tintti Karppinen ‘’ İnsan Gezegeni İçin Drama Çemberi ‘’ konulu atölye- 2017  ( 6 saat )

 • İstanbul Drama Sanat Akademisi- Lukk Abbot ve Tim Taylor-Dorothy Heathcote’ un Dramada Uzman Rolü Yaklaşımının kullanım ve uygulamalarına modern bir bakış- 2017  ( 21 saat )

 • Odtü V. Zeka ve Yetenek Kongresi/ Odtü – 2017  (12 Saat)

 • Tülay Üstündağ ‘’ Çellodan Ansiklopediye, Şapka Evinden Çocuklara ‘’ konulu yaratıcı drama atölyesi Odtü – 2017 (2 Saat)

 • Ulrice Stockburger ‘’ Sürdürülebilir Gelişim İçin Tiyatro Ve Eğitim ‘’ atölyesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi – 2014

 • (24 Saat)

   

Sergiler :

Çukurova Üniversitesi Resim Yarışması Sergisi /2006 Adana

Mehmet Yücetürk Kültür Merkezi karma resim sergisi /2007 Bolu

Kültür Ve Turizm Bakanlığı ''Esere Ve Emeğe Saygı''konulu resim yarışması sergisi /2008 Ankara-

 

Kayseri-İzmir


Çanakkale kaymakamlığı’’Çanakkale Kahramanı Havranlı Kocaseyit’’ konulu resim yarışması

 

sergisi Çanakkale /2009

 

‘’Trakya Üniversitesi 1.Geleneksel Yüksek Lisans Öğrencileri’’ karma resim sergisi /2009 Edirne

Feminart Uluslararası Sanat Festivali ‘’Kadın Tuvalinde Su ‘’konulu resim sergisi/ 2009 Trabzon


‘’Çanakkale Kara Ve Deniz Savaşları’’ konulu resim yarışması sergisi /2009 Çanakkale


Çorlu Kültür Ve Sanat Derneği ‘’Türkiyem’’konulu resim yarışması sergisi /2010 Çorlu


Güzelliğin çoğaltılması sokak performansı sergisi /2010 İstanbul


Deniz Müzesi Sanat Galerisi karma resim sergisi /2010 İstanbul


Fabrikart ’’Biçimde Aşk’’ konulu Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali resim sergisi/ 2010, Kapadokya


Tüyap Sanat Fuarı karma resim sergisi /2011 İstanbul

‘’Elli İki Renk Ordu’’ karma resim sergisi /2012 Ordu Kültür Ve Sanat Merkezi/ Ordu


''Simurg'un Yolculuğu'' karma resim sergisi/2013 Artist Tüyap Sanat Fuarı


''Simurg'un Yolculuğu'' karma resim sergisi/ 2015 Artist Tüyap Sanat Fuarı


Cahide Sonku Müzikali Resim sergisi/ 2015 Borusan Oto Dolmabahçe Sahne

''Kadın Halleri '' karma resim sergisi / 2017 Eskişehir Atatürk Kültür Merkezi​​

Öğrencilerle Yapılan Sergi Ve Etkinlikler:

 • Geleceğin İstanbul'u Resim Yarışması Sergileme Ödülü / Doğançay Müzesi , 2014

 • III.İstanbul Çocuk Ve Gençlik Sanat Bienali / İstanbul Mustafa Kemal Kültür Merkezi , 2014

 • Yaratıcı Çocuklar Derneği ''Çocuklar Ve Kentler '' resim sergisi / Edirne , 2014

 • İstanbul Modern Sanatlar Müzesi müze çalışmaları etkinliği / İstanbul , 2014 

 • ’Sanat Eserlerini İnceleme Ve Yorumlama’’konulu müze etkinliği İstanbul Modern Sanatlar Müzesi , 2013

 • İstanbul Modern Sanatlar Müzesi Müze Çantam, 2012

 • Rembrandt Ve Çağdaşları Sergisi Sakıp Sabancı Müzesi , 2012

 • Van Gogh Alive Sergisi ''Çerçeve Yok, İçindesin '' /Antrepo 3- 2012 (Öğrencilerle sergi gezisi etkinliği)

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ''Müze Etkinliği'' İstanbul Modern Sanatlar Müzesi - 2011 (öğrencilerle yapılan müze etkinliği)

© 2023 by Nazan Dizen Atölye

Tel: 0507 498 54 16|